Promo 2021 - 22 (Wheeler, Smith, Procházka / foto: Pavel Novák)

Promo 2018 (Wheeler, Smith, Šmeral / foto: Daniel Camera)

Promo 2015 a 2017 (Wheeler, Gebler, Šmeral)

Promo 2010 (Wheeler, Murtinger, Gebler, Konvalinka / foto: Jiří Rogl)